Bures!

Ruoŧa nuoraidsearvi HBT- olbmuid vuoigatvuođaid váras

 

RFSL Nuorat lea ruoŧa nuoraidsearvi homoseksualalaš, biseksualalaš ja transolbmuid váras. Mii bargat heteronorpma vuostá ja háliidit háhkat gávnnadanbáikkiid gos nuorat máhttet gávnnadit ja máhttet láhttet luonddus mielde. Min ulbmiljoavkkut leat homoseksualalaš, biseksualalaš, transolbmot, queers ja interseksualalaš olbmot 30 jáhkásaččaid rádjái.

Mii vuođđudeimmet jagis 1999 suorgin RFSL:ii (Riikasearvi homoseksualalaš, biseksualalaš och transolbmuid vuoigatvuođaid váras) ja áigumuš leai fátmastit nuoraid sin ráhčamušas vuoigatuođaideaset ovddas. Ovdáneapmi leai jođán ja jagis 2003 šattai RFSL Nuorat sierra searvi, dát lei lávki nannet hbtq- nuoraid sajádaga ja váikkuhanvejolašvuođa Ruoŧas. Dan rájis mii leat garrasit ráhčan servvodaga rievdadeamis buori guvlui.

Báikkálaš, nášuvnnalaš ja gaskariikkalaš.

Mis leat báikkálaš distrivttat miehtá riika, dain nuorat ieža ordnejit sosialalaš doaluid: buot pride- festivalaid rájis gitta filbmaeahkediid ja čájáhusaid rádjái. Dát báikkálaš RFSL Nuorat doalut leat olu báikkiin dat áidna organiserejuvvon oktavuođat gos máhtát gávnnadit eará nuorra hbtq- olbmuiguin. Váldde minguin oktavuođa diehtin dihte gos du lagamus distrikta lea ja jus háliidat doaibmagoahtit!

Nášuvnnalaš dásis mii ordnet RFDL Nuorat leairraid, eará sosiálalaš gávnnadanbáikkiid, miellačájehemiid ja semináraid. Mii maiddái fállat oahpahusaid iešguđet lágán ulbmiljoavkkuide: oahpaheddjiide, dikšobargiide, politihkkariidda, nuoraide ja earáide. Dehálaš gažaldagat nášuvnnalaš dásis lea rahčamuš oaččuhit áigái oadjebas gávnnadanbáikkiid hbtq-nuoraide, buoret seksuálaoahpahusa skuvllas, ja buoret buohccedivššu ja meannudandábiid hbtq- nuoraide, ja erenoamážit nuorra transolbmuide.

Gaskariikkalaččat mis leat doaimmat sihke IGLYO ja ILGA. Mii bargat ovttas sullasaš organisašuvnnaguin moanain riikkain, davviriikkain ja Baltikumas ja maiddái riikkain Afrikas nugo Uganda ja Namibia.