Hiv och hälsa

RFSL Ungdom bedriver sedan många år arbete kring säkrare sex och hbtq-ungdomars hälsa. Inom ramen för det arbetet utbildar vi yrkesverksamma kring normkritiska perspektiv på säkrare sex, håller workshops för ungdomar om normer kring sex och säkrare sex.

Vi tar också fram ny kunskap för att på sikt förbättra hälsosituationen för unga hbtq-personer. Exempel på det är intervjustudien Bra bemött (2014) om unga hbtq-personers erfarenheten av att besöka ungdomsmottagningen och Gränser (2012) ett metodmaterial pm gränssättning, säkrare sex, alkohol och droger.  Båda finns att beställa i vår webshop tillsammans med material om säkrare sex riktat till ungdomar eller vuxna som arbetar med ungdomar.

Nationellt projekt

Kontaktperson: Magdalena Abrahamsson

Finansiär: Folkhälsomyndigheten

Tidsperiod: Löpande verksamhet