Jobba på RFSL Ungdom

RFSL Ungdom söker projektledare och kurator till Arion – sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Är du en person som brinner för unga hbtq-personers rättigheter?

Välkommen att söka tjänsten som projektledare och kurator för RFSL Ungdoms projekt Arion - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer!

Befattning: Projektledare i 4 månader, därefter övergång till kurator

Organisation: RFSL Ungdom

Arbetsort: Stockholm

Anställningsform: visstidsanställning 1 år med möjlighet till förlängning.

Omfattning: 80%, möjlighet till 100% under viss period

Tillträde: Omgående

Lön: Enligt överenskommelse

Kontaktperson för frågor om tjänsten:

Sara Tunander, kanslichef, sara.tunander@rfslungdom.se, 076-045 23 43

Facklig kontaktperson:

Malin Grundström, malin@rfslungdom.se, tel. 070 857 75 23 

 

Om tjänsten

RFSL Ungdom är en av världens största och mest inflytelserika organisationer för unga homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Vår vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Nu söker vi ytterligare en medarbetare till vårt fantastiska kansli i Stockholm! Vi erbjuder en arbetsplats där vi hjälps åt, har roligt tillsammans och brinner för att förändra världen.

Tjänsten innebär att som en av två projektledare starta upp och driva RFSL Ungdoms projekt Arion, med primärmålgruppen unga hbtq-personer med erfarenhet av sex mot ersättning som lever i ekonomisk och/eller social utsatthet. Syftet med projektet är att erbjuda primärmålgruppen interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och offentliga stödinsatser, som ett steg i att öka den psykiska och sexuella hälsan och sociala välbefinnandet.

Då projektet är i startgroparna är en stor del av tjänsten under de första månaderna att starta upp och utforma projektet. Det innebär t.ex. att samla in information från primär- och sekundärmålgrupp för att utforma projektets stödverksamhet på bästa sätt.

I projektet ska också utbildning utformas riktat mot sekundärmålgruppen. Sekundärmålgruppen är professionella inom främst socialtjänst och hvb-hem, personer som möter ensamkommande samt skolpersonal. Utbildningarna bedrivs runt om i Sverige och i arbetet ingår därmed en del resor.

När tjänsten övergår från projektledare till en kuratorstjänst under våren 2018 kommer fokus ligga på stödverksamheten som innefattar stödsamtal på plats på RFSL Ungdoms kansli, nätbaserat stöd i Arion samt att chatta med unga via Pegasuschatten på vår hemsida www.pegasus.se. I båda verksamheterna möter du unga med erfarenhet av sex mot ersättning i behov av stöd och information. Din roll innebär att lyssna, reflektera, stötta och att vid behov hänvisa vidare. Pegasus förhållningssätt tar sin utgångspunkt i MI (motiverande samtal). Alla som sitter på chatten och som arbetar med samtalsstöd har tillgång till kontinuerlig handledning. 

 

Arbetsuppgifter

• Starta upp, leda och planera för att projektet når sina mål inom uppsatta budgetramar

• Planera och utforma samt arbeta i stödverksamhet till unga hbtq-personer med erfarenhet av sex mot ersättning

• Tillsammans med projektgruppen ta fram relevant informationsmaterial

• Tillsammans med projektgruppen utforma utbildningar riktat till yrkesverksamma

• Ta fram metodmaterial

• Nätverka med relevanta aktörer samt fungera som sakkunnig inom området

• Vara en del av RFSL Ungdoms förbundskansli vilket medför kansliövergripande uppgifter

 

Krav för tjänsten

RFSL Ungdoms principprogram slår fast hur RFSL Ungdom vill arbeta med frågor som rör exempelvis vård och hälsa, droger, diskriminering, hiv och asylpolitik. Vi utgår från att samhället präglas av heteronormativitet, att hetero- och cisnormen måste ifrågasättas samt att det är en självklar rättighet att få definiera sig själv. Vi är en queerfeministisk och antirasistisk organisation. Du kan läsa hela vårt principprogram här: http://wiki.rfslungdom.se/index.php/Principprogram

Förutom att du står bakom vårt principprogram behöver du ha: 

• Relevant utbildning såsom socialt arbete eller sexologi

• Kunskap/erfarenhet av projektverksamhet eller att vara projektledare

• Kunskap/erfarenhet av att arbeta som kurator eller med stödsamtal

• Kunskap om unga hbtq-personers livsvillkor
• Förståelse för den komplexitet som området sex mot ersättning innebär

• Erfarenhet av att arbeta utifrån normkritiska och intersektionella perspektiv.

 

Meriterande

Dessa är inte krav men det kommer att underlätta arbetet:

• Kunskaper i MI (motiverande samtal)

• Kunskap om sex mot ersättning

• Kunskaper/kännedom om socialtjänst och social omsorg

• Erfarenhet av att utbilda/processleda grupper
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hiv-/STI-prevention och/eller sexuell hälsa

• Kunskap om och erfarenhet av antirasism

• Kunskap om trans

 

Personlighet

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi tror att du känner igen dig i följande beskrivning:

• Du kan leda dig själv och planera din egen tid

• Du är van att jobba tillsammans med andra

• Du är flexibel och kan anpassa ditt arbete efter projektets behov
• Du är diplomatiskt och har ett inlyssnande förhållningssätt

• Du har förståelse för din yrkesroll och en god förmåga att kunna skilja på arbete och fritid

 

Rekryteringsprocessen

Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via e-post till rekrytering@rfslungdom.se. Skriv ”Arion” i ämnesraden. Formuläret hittar du i annonsen på vår hemsida. OBS! Ansökningar i annat format behandlas ej. Sista ansökningsdag är 09 oktober 2017.

Formuläret kommer att anonymiseras för att sedan ställas mot tjänstebeskrivningen och kompetenskraven för tjänsten. De som går vidare från detta urval kommer att bjudas på intervju. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 42 och 43.

Välkommen med din ansökan! Läs mer om oss här: www.rfslungdom.se och www.pegasus.se 

Länk till annons: http://rfslungdom.se/jobba-pa-rfsl-ungdom

Datum

2017-06-29 21:00 till 2017-10-12 21:00