Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Projekt med fokus på stöd, kunskap och bemötande gällande hbtq-personer i åldern 15-25 år med erfarenhet av sex mot ersättning.

Under de senaste åren har det framkommit att erfarenheter av sex mot ersättning är vanligare bland unga hbtq-personer än bland unga som följer heteronormen. Samtidigt präglas många stödverksamheter av heteronormativitet. Många hbtq-personer saknar tillgång till relevant stöd och information.

Syftet med Pegasus-projektet är att förbättra hälsan och välmåendet bland unga hbtq-personer i åldern 15–25 år som har erfarenhet av sex mot ersättning. "Sex mot ersättning" innebär att ha fått något i utbyte mot att ha sex. Det kan exempelvis vara pengar, alkohol, droger, bostad, mobiltelefon eller kläder. Upplevelser, erfarenheter och behov varierar stort mellan hbtq-personer som har eller har haft sex mot ersättning.

Många unga vittnar dock om negativa erfarenheter när det kommer till bemötande eller tillgång till stöd. Detta vill RFSL Ungdom förändra. Pegasus-projektet driver därför hemsidan och chatten pegasus.se. Pegasus.se erbjuder information och stöd till hbtq-personer i åldern 15-25 år som har erfarenhet av sex mot ersättning och som har frågor eller funderingar kring detta. På hemsidan finns även en del som riktar sig till yrkesverksamma. Pegasus erbjuder dessutom utbildningar för relevanta yrkesgrupper, exempelvis stödverksamheter eller delar av hälso- och sjukvården. Inom ramen för projektet har även en rapport om ungas erfarenheter och behov tagits fram.

Projektet är finansierat av Arvsfonden och löper under åren 2014-2017. Utbildningar erbjuds till yrkesverksamma som möter unga, exempelvis socialtjänst, psykiatri, elevhälsa, polis, ungdomsmottagningar och frivilligorganisationer. Utbildningarna genomförs under perioden september 2015 - april 2017 och sker i samverkan med kommun, landsting och organisationer.

Vill du veta mer om projektet Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer? Eller är du intresserad av att arrangera en utbildning i din kommun, ditt landsting eller ett nätverk tillsammans med oss? Kontakta gärna projektledarna Virág Finta och Anja Persson på pegasus@rfslungdom.se

Nationellt projekt
Kontaktpersoner: Virág Finta och Anja Persson
Finansiär: Arvsfonden
Tidsperiod: 2014-04-22 – 2017-04-30

pegasus.se