RFSL Ungdoms Distrikt

RFSL Ungdom ser till att det händer saker för unga hbtq-personer i större delen av Sverige. Verksamheten är indelad efter distrikt och varje distrikt har en distriktsstyrelse. Alla distriktsstyrelser har ansvar för ett eget geografiskt område, och för att se till att det händer saker där.

 

Så här är RFSL Ungdoms distrikt indelade:

 

Nord

Upptagningsområde:

 • Västerbottens län
 • Norrbottens län

 

Mitt

Upptagningsområde:

 • Jämtlands län
 • Västernorrlands län

Dalarna

Öst

Upptagningsområde:

 • Stockholms län
 • Uppsalas län
 • Södermanlands län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län

 

Västmanland

Upptagningsområde:

 • Västmanlands län

 

Sydväst

Upptagningsområde:

 • Västra Götalands län
 • Hallands län

 

Skåne

Upptagningsområde:

 • Skånes län

 

 

Om du bor i ett annat län än de som listas här finns det tyvärr inget aktivt distrikt där du bor. Men kanske håller det just nu på att startas upp något, eller så finns det en aktivistgrupp.  

Om du vill starta ett nytt distrikt eller om du vill veta mer om vad som händer där du bor, är du välkommen att mejla fs@rfslungdom.se